WAAR IS BEIJZONDER WELKOM?

Op een prachtige locatie in het groene Nieuwkoop bieden wij sinds 1 augustus 2016 kleinschalige dagbesteding aan, voor mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel en eenzame ouderen.

Het zomerhuis, toebehorend aan stichting Inversa, is omgetoverd tot een gezellige huiskamer.

VERVOER NAAR BEIJZONDER WELKOM?

De gasten kunnen afhankelijk van het woonadres thuis worden opgehaald en weer worden thuisgebracht. Als het woonadres te ver van Beijzonder welkom vandaan ligt dan wordt gevraagd of de familie het vervoer kan organiseren. Is er geen mogelijkheid dat de familie het vervoer kan organiseren dan wordt gekeken of er gebruik kan worden gemaakt van een taxi. Als de indicatie voor dagbesteding door Tom in de Buurt is afgegeven dan kijken zij of er een taxi ingezet kan worden. Is er een wet langdurige zorg indicatie afgegeven dan kan van daaruit de taxi worden ingezet.

Dagbesteding Beijzonder Welkom
Nieuwveenseweg 49
2421 LB Nieuwkoop

Voor meer informatie of vragen
kunt u contact opnemen met:
Conny de Beij
telefoon 06 – 24 17 34 17
info@beijzonderwelkom.nl
www.beijzonderwelkom.nl

www.facebook.com/beijzonderwelkom

Om onze gasten rustig de maaltijd te laten gebruiken is Beijzonder Welkom tussen 13.00 uur en 14.00 uur telefonisch niet bereikbaar.