Voorwaarden

UITSLUITINGSCRITERIA

Beijzonder Welkom wil aan haar Gasten en belanghebbenden duidelijk maken welke zorg- en dienstverlening zij wel en niet levert. Hiermee wil de organisatie de kwaliteit van zorg- en dienstverlening borgen.

Daartoe zijn de volgende uitsluitingscriteria opgesteld:

  • Agressie
  • Seksuele ontremming
  • Wegloopgedrag
  • Niet passend in een groep
  • Intensieve zorg / begeleiding
  • 7*24 uurszorg
  • Begeleiding op gebied waarvan geen expertise in huis is
  • Hulpvraag op het gebied van behandeling
  • Jeugdigen

 

Gasten die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van Beijzonder Welkom worden terugverwezen naar de aanmelder/doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening.

Gasten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening gedrag vertonen, of in een situatie zitten, die bij de intake niet zijn vermeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hieraan bijdragen. Als dit de uitsluitingscriteria raakt, kan het zijn dat Beijzonder Welkom niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan bieden. In deze gevallen wordt de gast hierover geïnformeerd en zal er in samenwerking met de gast en bij voorkeur met diens netwerk, gezocht worden naar een oplossing, zodat de begeleiding gecontinueerd wordt.

KLACHTENPORTAAL ZORG

Klachtenportaal Zorg biedt een luisterend oor, vakkundige bemiddeling en onafhankelijk advies voor kleinschalige zorgverleners en zelfstandige zorgprofessionals. Een klachtenregeling die zorgt dat klachten goed opgelost kunnen worden.

Een klacht over u als zorgprofessional kan een enorme impact hebben. Het bemoeilijkt niet alleen de werkrelatie met de cliënt, maar een klacht druist ook in tegen alles waar u als zorgverlener voor staat: goede zorg leveren. Een misverstand ligt altijd op de loer, dus ook de meest ervaren zorgverleners kunnen ineens geconfronteerd worden met een klacht. En dan?

Klik op het logo voor meer informatie.